Nakládací technika

Nakládací technika slouží k usnadnění a zefektivnění překládání zboží z nejrůznějších typů nákladních automobilů na nakládací rampy. Zároveň kvalitní nakládací technika zachovává požadované podmínky jako je například ochrana zboží před povětrnostními vlivy, čistota zboží, možnost použití vysokozdvižných vozíků během překládky apod. Nakládací místo je v optimálním případě tvořeno sekčními vraty, vyrovnávacím můstkem a vratovým těsněním.

Vratová těsnění

  1. Pro všechny typy nákladních automobilů
  2. Výrazné úspory nákladů na energie
  3. Fólie odolné proti roztržení
  4. Možnost provedení na zakázku

Vratová těsnění jsou ochranná zařízení, která se instalují na vnější otvor překládací rampy. Slouží k těsnému a bezpečnému propojení ložné plochy nákladního automobilu a vratového otvoru budovy. Vratová těsnění zaručují maximální ochranu překládaného zboží před vnějšími povětrnostními podmínkami a optimální pracovní podmínky pro manipulační dělníky. Díky vratovým těsněním navíc také výrazně ušetříte na nákladech na energie.
>> Katalog ke stažení

 

Vyrovnávací můstky

  1. Použití malé mechanizace a vysokozdvižných vozíků při překládce
  2. Zrychlení toku materiálu a výrobků
  3. Jednoduchá obsluha
  4. Bezpečný a operativní provoz

Vyrovnávací můstek je zařízení, které umožňuje vyrovnání výškového rozdílu a přemostění vzájemného odstupu ložné plochy nákladního automobilu a překládací rampy v průběhu nakládky a vykládky zboží. Vyrovnávací můstky jsou zvláště vhodné pro zjednodušení a zrychlení překládky paletizovaného a velkorozměrového zboží.
>> Katalog ke stažení

Fotografie